+91 44 28120000

Call Us for an Appointment

 

எங்களை பற்றி

சுரானா & சுரானா சர்வதேச வழக்கறிஞர்கள் அலுவலகம் (எஸ்.எஸ்.ஐ.ஏ)

சுரானா & சுரானா சர்வதேச வழக்கறிஞர்கள் அலுவலகம் (எஸ்.எஸ்.ஐ.ஏ)

We have been ranked No 1 in South India since 1998 by leading national and international publications like Legal 500 Asia Pacific, Business India, Legal Business, Chambers Global and Legal100 Asia Pacific. We are the world’s first law firm to achieve SA8000 and ISO 14000 certifications as well as Asia’s first to achieve ISO 9001 certification for professional legal services.

 

We were featured in BBC World and its case study, ‘An Uncommon Law Firm: Principles Before Profits’, was published in the best-selling book “Developing a Profitable Practice in Asia” by Mr. Robert C Sawhney. The only case study of an Indian law firm, it highlights in detail, our philosophy upholding the highest traditions of ethics under all circumstances.

 

We are headquartered in Chennai, with a full-fledged office in New Delhi. We are the “go-to” law firm by industry on parameters such as competence, quick response, integrity, cost effective solutions, research oriented work and practicality. Trusted and respected by most decision makers, our clients include Fortune 500 MNCs leading Indian Corporates, Central & State Government organizations, High Net worth Individuals, Social & Charitable institutes. We undertake diverse legal work across various areas of practice: Arbitration, Commercial Contracts, Corporate Compliance, Corporate Law, Civil & Criminal Litigation, Media & Cyber Law, Intellectual Property, Mergers & Acquisitions, Real Estate & Infrastructure, Regulatory Investigation Advisory Services, Tax. Each practice consists of experienced and acclaimed professionals. We are known for having facilitated domestic and foreign investments, and for acquiring regulatory licenses and clearances including incorporations, FIPB, RBI, environmental, tax registrations etc. in record time.

 

Our practice professionals are from a combination of the following: entrepreneurial background, business degrees, international work experience and international education, and thus are in a better position to understand and offer sound legal solutions that also make solid commercial sense in record time.

 

Our firm’s Academic Initiatives division has pioneered the Moot Court Competitions in the country for more than 25 years making it the longest running program of its kind in the world, by any law firm.

சுரானா & சுரானா சர்வதேச வழக்கறிஞர்கள் அலுவலக நிறுவனர்கள்

பி.எஸ். சுரானா

Founder
'Leela Surana', law firms international attorey tax litigation attorney surana and surana, surana & surana, Partners & Practice Heads

Leelavathi Surana

Founder

பி.எஸ். சுரானா: Founder Partner, Arbitrator, Mediator, Counsel, Independent Director, Strategist, Philanthropist, acknowledged worldwide for his leadership skills and legal acumen. Recipient of the Life Time Achievement Award from the Institute of Directors, Annual Global Summit. He is recognised among 100 Leading Luminaries of India by Lexus Nexus & ranked among Jewels of South India by MM Publications.

 

1971 முதல் சட்ட வல்லுநராக இருந்து வரும் இவர், அசோச்சாமின் சர்வதேச மாற்றுத் தகராறுக்கான கவுன்சில் (ஏ.ஐ.சி.ஏ.டி.ஆர்), புது தில்லி மற்றும் மும்பை இந்தியன் மெர்ச்சண்ட்ஸ் சேம்பரின் சர்வதேச ஏ.டி.ஆர் மையத்தில் (ஐ.எம்.சி - ஐஏடிஆர்) ஒரு பதிவுசெய்யப்பட்ட நடுவர் ஆவார். அவர் ஒரு பதிவு செய்யப்பட்ட காப்புரிமை முகவர். அவர் மூன்று தசாப்தங்களாக தென்னிந்தியாவில் ஒரு உயர் தர வழக்கு மற்றும் நடுவர் வழக்கறிஞராக உள்ளார்.

Leelavathi Surana: Co-Founder, Advisor on family business, litigation negotiation of contracts & mediation. Acclaimed for her administrative capabilities and practical implementable advice to clients and social institutions.

 

A firm supporter of rural literacy, she runs a school and home for visually challenged orphan children. Under her care and supervision is a home for destitute animals. She has been constantly engaged in providing food and drinking water facilities for the underprivileged and conducting environment protection programs. She provides and facilitates education scholarships for under privileged children.

சட்டத் தொழிலாற்றுதல்

நிறுவனத்தின் பன்முக சிறப்பு சேவைகள் பின்வருமாரு பிரிக்கப்பட்டுள்ளது:

வழக்கு தீர்வு (Arbitration, Litigation Mediation, Competition, Consumer, Environment, Cyber, Corporate, Criminal, HR Law, IBC, Commercial, Civil)

பெரு நிறுவனம் (Mergers & Acquisitions, Private Equity, Capital Markets, Fund Formation, HR & IR, JV, Compliance, Transaction Advisory, Investment Advisory, Inbound & Outbound Investments)

அறிவுசார் சொத்து உரிமைகள் (Cyber Law, Trade Mark, Patents, Copyrights, GI, Valuation, Forensic)

மனை மற்றும் உள்கட்டமைப்பு (அனைத்து வகையான வீட்டு மனை மற்றும் உள்கட்டமைப்பு திட்டங்களுக்கான பேச்சுவார்த்தைகள் மற்றும் பத்திரப்படுத்தல்)

தேசிய பாதுகாப்பு தொழில் துறை சட்டங்கள் (பாதுகாப்புக்கான கொள்முதல்/ தொழில்துறை உரிமம்/ கூட்டு முயற்சிகள்/ தொழில்நுட்ப மதிப்பீடு/ உரிமம்/இடமாற்றங்கள்)

ஒழுங்குமுறை விசாரணைக்கான ஆலோசனை சேவை ( மத்திய புலனாய்வுப் பிரிவு, வருவாய் புலனாய்வு இயக்குநரகம், தீவிர மோசடி விசாரணை அலுவலகம், பொருளாதார குற்றங்கள் பிரிவு மற்றும் பிற ஒழுங்குமுறை அமைப்புகள்)

வரி ( நேரடி/மறைமுக வரி மற்றும் சர்வதேச வரி ஆலோசனை, கட்டமைப்பு மற்றும் பிரதிநிதித்துவம்)

CYBER (Strategy, Compliance, Representation Advisory)

MEDIA & ENTERTAINMENT (Media, Entertainment & Technology)

COMMERCIAL (Deal advisory, Negotiations, Documentation, Due diligence)

சட்ட சேவை பிரிவுகள்

What we are Best At
  • தகராறு தீர்வு
  • பெருநிறுவனங்கள்
  • அறிவுசார் சொத்து உரிமைகள்
  • வீட்டு மனை உள்கட்டமைப்பு
  • தேசிய பாதுகாப்பு தொழில் துறை சட்டங்கள்
  • ஒழுங்குமுறை விசாரணை சேவை
  • வரி
  • சைபர் குற்றவியல்
  • சுற்றுச்சூழல்
  • வணிகம்

Contact Us Now

ஆலோசனைக்கு
Need Help? Chat with us